Bán bấy Chuột bán nguyệt

  • Thread starter thang0084
  • Ngày gửi
T

thang0084

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cao van thang
- Địa chỉ: Vĩnh tường, Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0988 413 080
- email: caovan_thang@yahoo.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp bẫy cguootj b&aacute;n nguyệt, diệt chuột hiệu quả cao, chi ph&iacute; thấp v&agrave; an to&agrave;n cho người , vật nu&ocirc;i</p><img border="0" src="file:///C:/Users/SIEUTH%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" /><img border="0" src="file:///C:/Users/SIEUTH%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" />
 

Đối tácTop