BAN BECGIE

  • Thread starter TRIET
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRIET

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRIET
- Địa chỉ: BING CHANH
- Tel, Fax: ::: FaX 0933884776
- email: MINHTRIET_qP@YAHOO.COM.VN
================================

<p>B&Aacute;N BECGIE CON 4 TH&Aacute;G TỦI. GI&Aacute; 2,1 TRIỆU. CH&Oacute; ĐẸP. BẢO ĐẢM </p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáoTop