BÁN BỌ CẠP GUỐNG DẾ GIỐNG Ở HÀ NỘI

  • Thread starter leuoc
  • Ngày gửi
L

leuoc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê ước
- Địa chỉ: ĐẠ TÚ- QUẢNG PHÚ CẦU -ỨNG HÒA -HÀ NỘI
- Tel, Fax: 0973082464 ::: FaX
- email: uochuyenvn@gmail.com
================================

<h5><font size="7">TRẠI DẾ ƯỚC VỊ CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP BỌ CẠP GIỐNG DẾ GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO TƯ VẤN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I MỚI .KH&Ocirc;NG CẦN CHO DẾ UỐNG NƯỚC ,GIẢM BỚT C&Ocirc;NG CHĂM S&Oacute;C .B&Agrave; CON N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ TRẠI DẾ C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG ƯỚC VỊ .ĐỊA CHỈ TH&Ocirc;N ĐẠO T&Uacute; -QUẢNG PH&Uacute; CẦU -ỨNG H&Ograve;A -H&Agrave; NỘI .ĐT 0973082464&nbsp; -01694841669</font><br /></h5>
 

Top