Bán bồ câu gà, bồ câu pháp

  • Thread starter nguyenthanhphat
  • Ngày gửi
N

nguyenthanhphat

Guest
#1
<p><font size="3">M&igrave;nh cần b&aacute;n bồ c&acirc;u g&agrave; v&agrave; bồ c&acirc;u ph&aacute;p như sau:</font></p><p><font size="3">- Bồ c&acirc;u g&agrave;: số lượng hai cặp bố mẹ&nbsp;đang đẻ, m&agrave;u đỏ hung (m&agrave;u socola) c&acirc;n nặng khoảng 1kg. gi&aacute; 2tr/cặp</font></p><p><font size="3">-Bồ c&acirc;u ph&aacute;p m&agrave;u trắng:&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Đang đẻ: số lượng năm căp, c&acirc;n nặng 600g, gi&aacute; 450.000đ/cặp&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tơ khoảng 2 th&aacute;ng: c&acirc;n nặng 400g, gi&aacute; 250.000đ/cặp</font></p><p><font size="3">Bạn n&aacute;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ anh ph&aacute;t ở Cao L&atilde;nh Đồng Th&aacute;p, số&nbsp;điện thoại:&nbsp;0985633093</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen Thanh Phat
- Địa chỉ: Phong My Cao Lanh Dong Thap
- Điện thoại: 0985633093 - Fax:
- email: nguyenthanhphat.tn@gmail.com
 

superman

Lữ khách
#4
Minh can mua chim bo cau thit ra rang 400gam so luong khong goi hang.ban bo cau ga,phap giong gia re va chat luong.lien he 0922797533 gap Trong Nghia. Han hanh duoc hop tac
 
Top