BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ GIÁ SIÊU RẺ ĐÂY - THÁP MƯỜI

#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em chuy&ecirc;n cung cấp một số bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ mới biết ăn với gi&aacute; như sau:</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u mới tập ăn chưa đủ long trọng lượng:1.5kg/cặp gi&aacute; 650k</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u ăn mạnh trọng lượng:1.6kg gi&aacute; 800k cặp</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u tơ khoảng 3 - 4 th&aacute;ng tuổi gi&aacute; 900 - 1100k/ cặp </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u đẻ gi&aacute; giao động từ 1.5tr - 3tr/ cặp t&ugrave;y cặp </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u em l&agrave; bồ c&acirc;u đồng m&agrave;u kh&ocirc;ng lem m&agrave;u n&agrave;o hết nha anh em </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh em n&agrave;o quan t&acirc;m xin&nbsp; up phụ em em thanh thật c&aacute; ơn</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 01269673952 - 01694076790</font></address><br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: tháp mười đồng tháp
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com