BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ - TẠI ĐỒNG THÁP

#1
<div align="justify"><address style="text-align: center"><font color="#0000cc" size="4">TRẠI BỒ C&Acirc;U GIỐNG CH&Iacute; TH&Ocirc;NG</font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000cc"><font size="4">chuy&ecirc;n cung cấp bồ g&agrave; mỹ giống v&agrave; c&aacute;c loại bồ c&acirc;u kh&aacute;c. Anh em c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i bồ c&acirc;u l&agrave;m kiểng hay kinh doanh th&igrave; c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh.<br />Bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ: (m&agrave;u s&ocirc;c&ocirc;la) loại bồ c&acirc;u n&agrave;y c&oacute; trọng lượng lớn nhất trong số c&aacute;c loại bồ c&acirc;u g&agrave;. Trọng lượng v&agrave; gi&aacute; cả như sau:<br />Bồ c&acirc;u tơ( tr&ecirc;n 2 th&aacute;ng) trọng lượng 700g-800g/1 con, gi&aacute; 800.000VND/1 cặp mua về khoảng 3-4 th&aacute;ng l&agrave; đẻ.<br />Bồ c&acirc;u hậu bị (tr&ecirc;n 4 th&aacute;ng) trọng lượng 800g-900g/1 con, gi&aacute; 1.500.000VND/1 cặp mua về khoảng 1-2 th&aacute;ng l&agrave; đẻ.<br />Bồ c&acirc;u đẻ (loại đang đẻ) trọng lượng 1kg-1,2kg/1 con, gi&aacute; 3.500.000VND/1 cặp v&igrave; bồ c&acirc;u bố mẹ lớn con n&ecirc;n m&igrave;nh b&aacute;n gi&aacute; n&agrave;y l&agrave; hợp l&yacute; rồi &quot;tiền n&agrave;o của nấy&quot; m&agrave;.<br />b&ecirc;n cạnh đ&oacute; m&igrave;nh c&ograve;n b&aacute;n một số loại bồ c&acirc;u kh&aacute;c như : bồ c&acirc;u indonesia, bồ c&acirc;u xo&egrave;, bồ c&acirc;u mỹ xo&egrave;, bồ c&acirc;u g&agrave; banh, bồ c&acirc;u sư tử ...<br />nếu anh chị em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: A Th&ocirc;ng: 01269673952 - 01694076790 <br />h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; anh chị</font><br /></font></address></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01649076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

dichvu911

Lữ khách
#3
Thị Xã Hồng Ngự Bán gà Mỹ

Bán gà Mỹ con giống
Thị Xã Hồng Ngự Bán gà Mỹ, số nhà 34 Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường An Thạnh. Liên Hệ: Tám Hải, 50 tuổi, d đ: 0973595879, Email: dichvu911@yahoo.com.vn
Gía bán:
Gà mỹ 2 - 3 tuần tuổi giá 400 ngàn /1 con; Mua 1 cặp thì 700 ngàn
Gà mỹ - 5 tuần tuổi giá 500 ngàn/1 con; Mua 1 cặp thì 900 ngàn
 
Top