BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ - THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện em đang c&oacute; c&ocirc;ng việc bận n&ecirc;n kh&ocirc;ng tiện chăm s&oacute;c cho mấy con bồ c&acirc;u của em </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">n&ecirc;n em muốn nhượng lại cho anh em n&agrave;o ở đồng th&aacute;p - th&aacute;p mười muốn nu&ocirc;i </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">em để gi&aacute; rẻ cho anh chị em nu&ocirc;i</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">bồ c&acirc;u em đ&atilde; nu&ocirc;i được sau th&aacute;ng &ograve;i </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">anh chị em chỉ cần nu&ocirc;i khoảng nữa th&aacute;ng nữa th&igrave; đẻ &ograve;i</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">mọi chi tiết anh chị em xin vui long li&ecirc;n hệ: TH&Ocirc;NG 01269673952 - 0944993518</font></address><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Đối tácTop