BÁN BỒ CÂU GIỐNG TẠI SÀI GÒN - TP.HCM - 2011

  • Thread starter KIMHOAN2000
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
K

KIMHOAN2000

Guest
#1
<p>B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U GIỐNG TẠI S&Agrave;I G&Ograve;N 2011 &ndash; B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P, BỒ C&Acirc;U G&Agrave;, - B&Aacute;N CHUỒNG BỒ C&Acirc;U CHIM GIỐNG: - CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHIM GIỐNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN. - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂM S&Oacute;C CHIM MAU LỚN&hellip;. 1.BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG: M&Agrave;U TRẮNG (MIMAS) V&Agrave; M&Agrave;U X&Aacute;M (TITAN) * BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P NON: GI&Aacute;: 400.000/1CẶP - TRỌNG LƯỢNG: 1 - 1.2 KG *BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P ĐẺ: GI&Aacute;: 700.000/1CẶP - TRỌNG LƯỢNG: 1.2 - 1.4 KG 2. BỒ C&Acirc;U G&Agrave; GIỐNG: M&Agrave;U ĐEN, M&Agrave;U ĐỎ (SOCOLA), M&Agrave;U V&Agrave;NG NG&Oacute;I, M&Agrave;U TRẮNG, M&Agrave;U X&Aacute;M XANH *BỒ C&Acirc;U G&Agrave; NON: GI&Aacute;: 800.000/1CẶP - TRỌNG LƯỢNG: 1.2 - 1.4 KG *BỒ C&Acirc;U G&Agrave; ĐẺ: GI&Aacute; TỪ: 1.600.000/1CẶP - TRỌNG LƯỢNG: 1.8 - 2.2 KG 3. BỒ C&Acirc;U NHẬT: M&Agrave;U TRẮNG, ĐU&Ocirc;I XO&Egrave;: GI&Aacute; 550.000Đ/CẶP - - TRỌNG LƯỢNG: 1.2 - 1.4 KG 4. CHUỒNG NU&Ocirc;I BỒ C&Acirc;U - K&Iacute;CH THƯỚC: D&Agrave;I - RỘNG - CAO (100 cm X 50 cm X 50cm) - CHẤT LIỆU BẰNG TH&Eacute;P 2.2 LY, KHOẢNG C&Aacute;CH 1 CM, H&Agrave;N ĐIỆN BẰNG M&Aacute;Y CHUY&Ecirc;N DỤNG - GI&Aacute;: 400 NG&Agrave;N/1 CHUỒNG Đ&Ocirc;I NU&Ocirc;I 2 CẶP (BAO GỒM 3 M&Aacute;NG ĂN, 2 Ổ ĐẺ) 5. Ổ ĐẺ BỒ C&Acirc;U: 20 cm X 20 cm (GI&Aacute;: 25.000 ĐỒNG) </p><p>LI&Ecirc;N HỆ: ANH HO&Agrave;NG &ndash; 0906 806 506; 08.36 016 090 &ndash; 08. 35 128 614 </p><p>Đ/c: 17B BIS Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.25, Q.B&igrave;nh Thạnh, Tp.HCM (Gần ng&atilde; 4 H&agrave;ng Xanh)</p><p>&nbsp;<img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjfLixQ81JlAUnzXy3hdttjdPny1cbo_IO3C-Clxs1WSLm5UnUjFgNMpDO" border="0" /><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnMpEzywQuh1CK_-lMNR9g0DSvKL4Z-1T4WMeQdoCzcgGSGk-r" border="0" /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KIMHOAN2000
- Địa chỉ: 17B BIS Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM (Gần ngã 4 Hàng Xanh)
- Điện thoại: 08.36 016 090 – 08. 35 128 614 - Fax:
- email: KIMHOAN2000@GMAIL.COM
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx