BÁN BỒ CÂU KIỂNG 2012 - GIÁ RẺ

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<address><font color="#0000ff" size="5">hiện tại em muốn b&aacute;n một số bồ c&acirc;u kiểng như sau: </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">1. Bồ C&acirc;u G&agrave; Mỹ (900 - 1kg/con bao c&acirc;n)</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">2. Bồ C&acirc;u G&agrave; Banh</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">3. Bồ C&acirc;u Mỹ Xo&egrave;</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">4. Bồ C&acirc;u Nhật Xo&egrave; tất cả c&aacute;c m&agrave;u như &quot; trắng, x&aacute;m m&ocirc;n , đen ...&quot;</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">5. Bồ C&acirc;u Sư Tử &Yacute; + Bồ C&acirc;u Sư Tử Th&aacute;i</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">6. Bồ C&acirc;u Thỏi K&egrave;n </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">7. Bồ C&acirc;u vảy C&aacute;</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">nếu anh chị n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">em để gi&aacute; cả phải chăn cho anh chị nu&ocirc;i chơi</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: A.Th&ocirc;ng: 01269673952 - 0944993518</font></address><address />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chí Thông
- Địa chỉ: THÁP MƯỜI - ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Đối tác


Top