BÁN BỒ CÂU MỸ XÒE - GÀ BANH - THỎI KÈN - VÃY CÁ

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em c&oacute; một số bồ c&acirc;u như:</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">v&atilde;y c&aacute; ch&acirc;n l&ocirc;ng </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">mỹ x&ograve;e m&agrave;u socola</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">g&agrave; banh x&aacute;m đỏ</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">thỏi k&egrave;n </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">sấm s&eacute;t v&agrave; một số loại bồ c&acirc;u kiểng kh&aacute;c </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chị em n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">A.Th&ocirc;ng 01269673952 - 01694076790</font></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

N

nguyenchithong01

Lữ khách
#2
đây là một số hình em nó anh em ủng hộ nha
hjhjhjhjjjhjhj
Agriviet.Com-thoiken1.jpg


--------

Agriviet.Com-IMG_0285.jpg

Agriviet.Com-IMG_0313.jpg


--------

Agriviet.Com-IMG_0278.jpg


--------

Agriviet.Com-IMG_0278.jpg

Agriviet.Com-gabanhcon1.jpg


--------

Agriviet.Com-sutuy1.jpg

Agriviet.Com-bongcuc2.jpg
 
Last edited:

Đối tácTop