BÁN BỒ CÂU NHẬT TRẮNG XOÈ ĐANG ĐẺ GIÁ RẺ - ĐỒNG THÁP

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<address><font color="#0000ff" size="5">hiện tại em c&ograve;n 5 cặp bồ c&acirc;u nhật trắng xo&egrave; đang đẻ&nbsp;tốt&nbsp;muốn b&aacute;n!</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">nếu anh chị em n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ nha!</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">bồ c&acirc;u xo&egrave; của em l&agrave; bồ c&acirc;u xo&egrave; trắng, đu&ocirc;i 3 lớp , l&ocirc;ng ch&acirc;n d&agrave;i đẹp cực kỳ lu&ocirc;n</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">bồ c&acirc;u&nbsp;của em bảo đ&atilde;m sạch bệnh sinh sản tốt , bao đẻ bảo r&ugrave;. &nbsp;</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">b&aacute;n cho anh em gi&aacute; rẻ nếu fixx thật t&igrave;nh nha </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">mọi chi tiế xin li&ecirc;n hệ: 01269673952 </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#0000ff" size="5">0944993518</font></address><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Như Ý
- Địa chỉ: THÁP MƯỜI - ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Đối tácTop