Bán bồ câu pháp giống

TamCuChi

Lữ khách
#1
Cần bán bớt số chim Pháp trắng đang nuôi tại nhà như sau:
Loại biết ăn cứng giá 150k
<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

Loại 1,5-2,5 tháng tuổi giá 200k<o:p></o:p>

Loại trên 3 tháng giá 300k
<o:p></o:p>


Loại đang sinh sản và đang nuôi con tốt giá 400k
<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

Liên hệ Tâm :0909942300<o:p></o:p>