BÁN BỒ CÂU PHÁP

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ninh hoa khanh hoa
- Tel, Fax: 01652342690
- email: betay_@YAHOO.COM
================================

<p>TOI T&Ecirc;N L&Ecirc; HO&Agrave;NG B&Igrave;NH O TH&Ocirc;N V&Acirc;N THẠCH X&Atilde; NINH XU&Acirc;N HUỴEN NINH H&Ograve;A TĨNH KH&Aacute;NH H&Ograve;A </p><p>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG</p><p>DIEN THOAI: 01652942690</p>
 

Top