BAN BO CAU XOE NHAT-BO CAU PHAP-BO CAU GA

TUHOAN

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>01-BO CAU XOE NHAT MAU XAM KHOAI MON (DANG DE TOT, VUA AP NO LUA THU 3) - GIA BAN 1,2 trieu</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;<img src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/bome2.jpg" border="0" /></div><p>02-BO CAU XOE NHAT MAU XAM KHOAI MON (TACH BAY 1 TUAN ROI NHA, CON CUA CAP XOE 01) - GIA BAN 500k (HET CHO NEN MINH NHOT CHUNG BO CAU PHAP)</p><p>&nbsp;<img src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/con1.jpg" border="0" /></p><p>03-BO CAU PHAP MAU TRANG (DANG DE TOT, VUA AP NO LUA THU 5) - GIA BAN 300k</p><p>&nbsp;<img src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/phap.jpg" border="0" /></p><p>04- CAP BO CAU GA MAU XAM XANH. TRONG 0,85kg, MAI 0,8 kg (CAN LUC CHUA DE, NAY DA DE 1 LUA) - GIA BAN 1,2 trieu (NO HINH CAP NAY NHA! MONG MOI NGUOI THONG CAM VI MAY HET PIN)</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TU HOAN
- Địa chỉ: NGA TU TRUNG CHANH - HM - TP.HCM
- Điện thoại: 0932617615 - Fax:
- email: tranhoanart@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx