bán bò thịt và bò dẻ

  • Thread starter Thắng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thắng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thắng
- Địa chỉ: Phường Trảng Dài, Biên Hòa , Đồng Nai
- Tel, Fax: 0983463337 ::: FaX
- email: thang.pca@gmail.com
================================

<p>Hiện nay t&ocirc;i muốn b&aacute;n một số b&ograve; thịt v&agrave; b&ograve; đẻ. Anh chị n&agrave;o biết cơ sở nao chuy&ecirc;n mua b&ograve; về thịt hoặc ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i b&ograve; đẻ th&igrave; chỉ d&ugrave;m đến em. </p><p>Hiện em co 4 con b&ograve; sap đẻ v&agrave; 5 con b&ograve; thịt cần b&aacute;n.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop