Bán Bột Cá, Mỡ Cá Tra

  • Thread starter Nguyá»…n Việt Hùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Việt Hùng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Việt Hùng
- Địa chỉ: Lô 2.20F, KCN Trà Nóc II, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
- Tel, Fax: 07103 744 825 ::: FaX 07103 744 826
- email: info@taynam.vn
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i,&nbsp;Nh&agrave; M&aacute;y&nbsp;Chế Biến TĂ Chăn Nu&ocirc;i T&acirc;y Nam, tọa lạc tại KCN Tr&agrave; N&oacute;c II - Cần Thơ. Với lợi thế lớn về nguồn nguy&ecirc;n liệu&nbsp;tại KCN Tr&agrave; N&oacute;c, ch&uacute;ng t&ocirc;i lắp&nbsp;đặt&nbsp;d&acirc;y chuyền chế biến Bột &amp; Dầu C&aacute; Tra theo quy tr&igrave;nh sản xuất c&ocirc;ng nghiệp hiện đại sấy&nbsp;bằng hơi nước&nbsp;với c&ocirc;ng suất 1,000 tấn/th&aacute;ng<span class="text3">:<br /></span>1-&nbsp;Bột C&aacute; Tra:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- <span class="text3">Đ&ocirc;̣ đạm : 57% - 60%&nbsp;</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đ<span class="text3">&ocirc;̣ &acirc;̉m : 10% Max</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- <span class="text3">Béo : 12% Max</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- <span class="text3">Tro : 25% Max</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- <span class="text3">Độ tươi ( TVBN ): 120 Max<br /><br /></span><span class="text3">2-&nbsp;Mỡ C&aacute; Tra:<br /></span><span class="text3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;AV: 1% Max</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- <span class="text3">Đ&ocirc;̣ &acirc;̉m : 1% Max</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- <span class="text3">I-ốt : 58% Min</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- <span class="text3">peroxide : 5% Max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nh&agrave; M&aacute;y Chế Biến TĂ Chăn Nu&ocirc;i T&acirc;y Nam rất mong được sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp Qu&yacute; Kh&aacute;ch đến thăm quan c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i theo&nbsp;địa chỉ:&nbsp;Nguyễn&nbsp; Việt H&ugrave;ng&nbsp;0939989557- Skype: swfhung- email:&nbsp;<a href="mailto:info@taynam.vn">info@taynam.vn</a>&nbsp;<strong> </strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận