Bán bột vàng đắng ( hoàng đằng )

#1
bột vàng đắng ( hoàng đằng ) làm thuốc berberin
Bột có nguồn góc Campuchia
Độ ẩm khoản 11%
berberin khoản 65%
Ac có nhu cầu LH : Sơn 0942.713.363
 

Top