Bán bột xương

  • Thread starter thuluuvan
  • Ngày gửi
T

thuluuvan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CƠ SỞ
- Địa chỉ: QUẬN 9, TP. HCM
- Tel, Fax: 01694676830 ::: FaX
- email: thuluuvan@gmail.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản xuất h&agrave;ng bột xương heo, b&ograve; để cung cấp cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i. </p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng cung cấp số lượng lớn v&agrave; đảm bảo tiến độ sản cuất của C&ocirc;ng ty.</p><p>Vậy c&aacute; nh&acirc;n hoặc c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; như cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i - To&agrave;n - 01694676830 <br /></p>
 
Back
Top