Bán Bưởi Diễn ăn tết 2011

  • Thread starter lathangthu
  • Ngày gửi
L

lathangthu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thành Nam
- Địa chỉ: Phúc Thọ-Hà Nội
- Tel, Fax: 0949560858
- email: thanhnamntq@gmail.com
================================

<font size="5">Tết 2011 n&agrave;y vườn bưởi Diễn nh&agrave; em cho thu hoạch gần 2000 tr&aacute;i bưởi ngọt đậm v&agrave; v&agrave;ng đẹp. C&aacute;c b&aacute;c c&oacute; nhu cầu mua biếu tết hay ăn c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với chủ vườn (&ocirc;ng Th&agrave;nh) <strong>0949 560 858</strong> để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin nh&eacute;. Đặc biệt để tin tưởng mời c&aacute;c b&aacute;c về tận vườn nh&agrave; em xem, nếm thử v&agrave; tự tay lựa bưởi nh&eacute;.</font><br />
 

Đối tác


Top