Bán bưởi Diễn ngon dây

cuong_NN

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Cương
- Địa chỉ: Thị trấn Phùng - Đan Phượng- Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 01668321612
- email: huu12cuong12@yahoo.com
================================

<p>Bười diễn l&agrave; quả ngon của đất H&agrave; Th&agrave;nh; thu hoạch v&agrave;o dịp tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n. Nếu đi tặng, biếu người th&acirc;n, bạn b&egrave; tuyệt vời. Bưởi diễn ăn ngọt, để lầu c&oacute; thể đề tới 5 th&aacute;ng (ăn ngon nhất khi bưởi sau thu hoạch để 1 th&aacute;ng).</p><p>ai c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ; đảm bảo chất lượng</p>
 

Top