bán buôn bán lẻ phân bón cho cây cảnh

  • Thread starter dÆ°Æ¡ng trung hoa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

dÆ°Æ¡ng trung hoa

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dương trung hoa
- Địa chỉ: 178 thanh đàm, thanh trì, hà nội
- Tel, Fax: 0988401876 ::: FaX
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
================================

<p>k&iacute;nh gửi: qu&yacute; kh&aacute;nh h&agrave;ng c&ocirc;ng ty ph&acirc;n b&oacute;n tổng hợp miền nam</p><p>ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện cần hợp t&aacute;c kinh doanh với c&aacute;c c&ocirc;ng ty, đại l&yacute;, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc thiện tr&iacute; hợp t&aacute;c kinh doanh h&atilde;y li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>hotphone: trunghoa 0988401876</p><p>email: <a href="mailto:ifone.trunghoa@gmail.com">ifone.trunghoa@gmail.com</a> </p><p>nickname: trunghoad</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top