bán buôn bán lẻ phân bón cho cây cảnh

  • Thread starter trunghoa
  • Ngày gửi
T

trunghoa

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dương trung hoa
- Địa chỉ: 178 thanh đàm, thanh trì, hà nội
- Tel, Fax: 0988401876 ::: FaX
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
================================

<ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">HVP ph&acirc;n dinh dưỡng dạng t&uacute;i lọc (giống như tr&agrave; t&uacute;i lọc) sử dụng cho hoa kiểng v&agrave; phong lan. Chỉ cần đặt t&uacute;i lọc tr&ecirc;n chậu v&agrave; tưới nước b&igrave;nh thường hằng ng&agrave;y. Cung cấp dinh dưỡng từ từ v&agrave; đầy đủ cho c&acirc;y trong 1 th&aacute;ng. Rất tiện dụng cho người bận rộn, trồng &iacute;t. C&oacute; 3 loại cho từng giai đoạn của c&acirc;y: c&acirc;y nhỏ đến trưởng th&agrave;nh, giai đoạn k&iacute;ch ra hoa, giai đoạn sau ra hoa dưỡng c&acirc;y. Cứ một th&aacute;ng một lần thay t&uacute;i ph&acirc;n l&agrave; bạn y&ecirc;n t&acirc;m. <p>&nbsp;</p></span></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Bonsai: 2-3 t&uacute;i/chậu tuỳ v&agrave;o k&iacute;ch thước c&acirc;y <p>&nbsp;</p></span></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Phong lan: 1 t&uacute;i/chậu. <p>&nbsp;</p></span></li></ul>