BÁN CÁ BỚP GIÁ SỈ TẬN GỐC

  • Thread starter A,THỐNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

A,THỐNG

Guest
#1
<p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<font size="4">B&Aacute;N &nbsp;C&Aacute; BỚP GI&Aacute; SỈ TẬN G&Ocirc;C. B&Egrave; C&Aacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N C&Aacute; BỚP THƯƠNG PH&Acirc;M.CUNG CAP CHO CAC NHA HANG.CONG TY THUY SAN XUAT KHAU.TRỌNG LƯỢNG 5 ĐẾN 10KG.SỐ LƯỢNG 1000&nbsp; ĐẾN 7000 CON.GI&Aacute; BỎ SỈ.ĐẢM BẢO C&Aacute; NU&Ocirc;I CHẤT LƯƠNG THỊT CAO RẤT THƠM THỊT.C&Aacute; NU&Ocirc;I CHỈ ĂN C&Aacute; TƯƠI 100%TỪ THI&Ecirc;N NHI&Ecirc;N. KH&Ocirc;NG ĂN THỨC ĂN C&Ocirc;NG NGHI&Ecirc;P.ĐẦU RA ỔN ĐỊNH.LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;&nbsp; A. THỐNG&nbsp; 01889 504 568.ĐỊA CHỈ 77C&nbsp;&nbsp; C&Ugrave; LAO TRUNG /VĨNH THỌ /NHA TRANG.MONG C&Ugrave;NG HỢP T&Aacute;C VỚI C&Aacute;C ĐỐI T&Aacute;C.</font></font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A,THỐNG
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 01889 504 568 - Fax:
- email:
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top