Bán cá Chẽm giống giá rẻ

  • Thread starter A.TÄ©nh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

A.TÄ©nh

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty TNHH Việt BT. </p><p>Email: vietbtgroup@gmail.com </p><p>Địa chỉ: Vĩnh Lộc A - B&igrave;nh Ch&aacute;nh - Tp. HCM. </p><p>Điện thoại: 08 6678 2006. </p><p>&nbsp;</p><p>C&ocirc;ng ty Việt BT chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute; chẽm giống từ 3cm đến 10cm, sạch bệnh, chất lượng cao, đ&atilde; ăn thức ăn c&ocirc;ng nghiệp. </p><p>B&aacute;n lẻ với gi&aacute; sỉ. </p><p>Li&ecirc;n hệ: Anh Tĩnh - 0983 0984 80.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.Tĩnh
- Địa chỉ: Công ty TNHH Việt BT
- Điện thoại: 08 6678 2006 - Fax:
- email: vietbtgroup@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop