Bán cá Chẽm giống và mua trứng cá Mú cọp, trứng cá hồng Bạc

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Thao
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Thao

Guest
#1
&nbsp;Hiện tại c&ocirc;ng ty TNHH trại c&aacute; SaiPac ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n số lượng lớn c&aacute; Chẽm Giống từ 3 - 10 cm với số lượng lớn, nguồn giống đảm bảo chất lượng gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Vậy c&aacute; nh&acirc;n, tập thể, c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Xin cảm ơn<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thao
- Địa chỉ: Đất Đỏ Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0985122102 - Fax:
- email: thaonguyendhv@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop