bán cá đổng quéo , đổng cờ ,dìa công... số luợng lớn

  • Thread starter Lê Nga
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Nga

Guest
#1
Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; l&ocirc; h&agrave;ng c&aacute; đổng qu&eacute;o size &lt; 200 số lượng lớn ,gi&aacute; cả hợp l&yacute; . qu&yacute; c&ocirc;ng ty , c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu mua vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Ms Nga - -0944006887 . mail : lenga.xnk@gmail.com<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Nga
- Địa chỉ: Công ty CPXNK Thủy Sản Thanh Hóa
- Điện thoại: 0944006887 - Fax:
- email: lenga.xnk@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top