bán cá hải tương đẹp , giá rẻ

  • Thread starter vanthuan2607
  • Ngày gửi
V

vanthuan2607

Guest
#1
<div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; background-color: transparent; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-decoration: none; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; border-width: medium">C&aacute; Hải Tượng c&oacute; nguồn gốc ở s&ocirc;ng Amazon(Nam Mỹ), m&agrave;u v&agrave;ng đồng, b&ocirc;ng nhiều, vẩy ửng đỏ nh&igrave;n như vẩy rồng rất đẹp.<br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc369/hoacanhminhtan/DSC01179.jpg" /><br /><br />C&aacute; Hải Tượng l&agrave; lo&agrave;i c&aacute; nước ngọt lớn nhất h&agrave;nh tinh, khu vực sinh sống chủ yếu của ch&uacute;ng ở s&ocirc;ng ng&ograve;i khu vực bi&ecirc;n giới Peru, s&ocirc;ng Amazon. Một v&agrave;i lo&agrave;i trong số ch&uacute;ng c&oacute; thể đạt đến chiều d&agrave;i 6m v&agrave; c&acirc;n nặng hơn 2 tấn. Với chiều d&agrave;i&nbsp;0,6 m ch&uacute;ng bắt đầu xuất hiện c&aacute;c m&agrave;u sắc lấp l&aacute;nh tr&ecirc;n vẩy.&nbsp;<br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc369/hoacanhminhtan/DSC01177.jpg" /><br />T&ecirc;n khoa học: Arapaima gigas (Schinz, 1822)&nbsp;<br />T&ecirc;n tiếng Anh: Arapaima; Pirarucu&nbsp;<br />T&ecirc;n tiếng Việt: C&aacute; Hải tượng&nbsp;<br />Nguồn c&aacute;: Ngoại nhập&nbsp;<br />Chăm s&oacute;c: C&aacute; chịu được m&ocirc;i trường nước c&oacute; h&agrave;m lượng &ocirc;xy thấp.<br />Thức ăn: C&aacute; ăn động vật, chủ yếu cho ăn c&aacute; con, thịt x&eacute; nhỏ, gi&aacute;p x&aacute;c v&agrave; cả thức ăn vi&ecirc;n.<br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; background-color: transparent; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-decoration: none; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; border-width: medium">dia chi: cửa h&agrave;ng c&aacute; kiểng, 109, nguyễn th&aacute;i sơn, p4, g&ograve; vấp<br /><br /></div><br /><div style="text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></span></font></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; background-color: #888888"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A, Giang
- Địa chỉ: 109, nguyễn thái sơn, p4, gò vấp
- Điện thoại: 0835885948 - Fax:
- email: vanthuan2607@gmail.com
 

Top