bán cá hải tượng đẹp size 60cm x 20cm giá cả phải chăng

  • Thread starter vanthuan2607
  • Ngày gửi
V

vanthuan2607

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">C&aacute; Hải Tượng c&oacute; nguồn gốc ở s&ocirc;ng Amazon(Nam Mỹ), m&agrave;u v&agrave;ng đồng, b&ocirc;ng nhiều, vẩy ửng đỏ nh&igrave;n như vẩy rồng rất đẹp.<br /><img src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc369/hoacanhminhtan/DSC01179.jpg" border="0" /><br /><br />C&aacute; Hải Tượng l&agrave; lo&agrave;i c&aacute; nước ngọt lớn nhất h&agrave;nh tinh, khu vực sinh sống chủ yếu của ch&uacute;ng ở s&ocirc;ng ng&ograve;i khu vực bi&ecirc;n giới Peru, s&ocirc;ng Amazon. Một v&agrave;i lo&agrave;i trong số ch&uacute;ng c&oacute; thể đạt đến chiều d&agrave;i 6m v&agrave; c&acirc;n nặng hơn 2 tấn. Với chiều d&agrave;i&nbsp;0,6 m ch&uacute;ng bắt đầu xuất hiện c&aacute;c m&agrave;u sắc lấp l&aacute;nh tr&ecirc;n vẩy. <br /><img src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc369/hoacanhminhtan/DSC01177.jpg" border="0" /><br />T&ecirc;n khoa học: Arapaima gigas (Schinz, 1822) <br />T&ecirc;n tiếng Anh: Arapaima; Pirarucu <br />T&ecirc;n tiếng Việt: C&aacute; Hải tượng <br />Nguồn c&aacute;: Ngoại nhập <br />Chăm s&oacute;c: C&aacute; chịu được m&ocirc;i trường nước c&oacute; h&agrave;m lượng &ocirc;xy thấp.<br />Thức ăn: C&aacute; ăn động vật, chủ yếu cho ăn c&aacute; con, thịt x&eacute; nhỏ, gi&aacute;p x&aacute;c v&agrave; cả thức ăn vi&ecirc;n.<br />dia chi: cửa h&agrave;ng c&aacute; kiểng, 109, nguyễn th&aacute;i sơn, p4, g&ograve; vấp<br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Van Thuan
- Địa chỉ: 109, nguyễn thái sơn, p4, gò vấp, hcm
- Điện thoại: 01687733005 - Fax:
- email: vanthuan2607@gmail.com
 

Top