BÁN CÁ LĂNG NHA GIỐNG - HỖ TRỢ KỸ THUẬT NUÔI

  • Thread starter TRẦN THANH PHONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẦN THANH PHONG

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><div class="content"><div id="post_message_274665"><blockquote>&nbsp;CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CẤ LĂNG NHA GIỐNG ĐỦ K&Iacute;CH CỠ, GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI, HỖ TRỢ KỸ THUẬT NU&Ocirc;I. RẤT VUI ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C VỚI B&Agrave; CON.<br /><br /><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> TRẦN THANH PHONG<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>TX T&Acirc;N CH&Acirc;U - AN GIANG<br /><strong>- Điện thoại: </strong>0987744475 - Fax: 0919565197<br /><strong>- email: </strong>tranthanhphong3ag@gmail.com - binhminh526@yahoo.com <br /><br /></blockquote></div></div><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/90733-CUNG-CAP-CA-LANG-NHA-GIONG-DU-KICH-CO#ixzz1ulSDhUxu">http://agriviet.com/home/threads/90733-CUNG-CAP-CA-LANG-NHA-GIONG-DU-KICH-CO#ixzz1ulSDhUxu</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THANH PHONG
- Địa chỉ: AN GIANG
- Điện thoại: 0987744475 - Fax: 0919565197
- email: binhminh526@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top