Bán cá ngựa cảnh

  • Thread starter nhkhon07
  • Ngày gửi
N

nhkhon07

Guest
#1
<p>X<font size="2">in ch&agrave;o qu&yacute; b&agrave; con!</font></p><p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n một số lượng lớn c&aacute; ngựa cảnh (thuộc lo&agrave;i c&aacute; ngựa đen <em><strong>Hippocampus kuda</strong></em>) được nu&ocirc;i nh&acirc;n tạo trong bể composit, nguồn c&aacute; bố mẹ được nhập về từ Ph&uacute; Quốc. Cỡ c&aacute; 5-10 gram.</font></p><p><font size="2">Nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o co nhu cầu mua xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số 0986990134 hoặc email hoangkhon9_1@yahoo.com</font></p><p><font size="2">Tr&acirc;n Trọng! </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hoàng Khôn
- Địa chỉ: 80A- Đường 3/2- p. Xuân Khánh- q.Ninh Kiều- Cần Thơ
- Điện thoại: 0986990134 - Fax:
- email: hoangkhon9_1@yahoo.com
 

Đối tácTop