Bán cá NỤC GAI đông lạnh.

  • Thread starter Ngọc SÆ¡n
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngọc Sơn

Guest
#1
<strong>Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n C&Aacute; NỤC GAI đ&ocirc;ng lạnh cỡ 18 con/Kg (Block 10 kg/pe/Carton) v&agrave; 22-25 con/kg (đ&ocirc;ng Block 10 kg/Pe x2/Bao PP). C&aacute; chất lượng rất tốt.</strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngọc Sơn
- Địa chỉ: Hai Châu, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0913416666 - Fax:
- email: goldfish@vnn.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx