Bán Cà phê rang xay các loại.

  • Thread starter Đỗ văn Tường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đỗ văn Tường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ văn Tường
- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.
- Tel, Fax: ::: FaX 0985.999.996
- email: dovantuong0807@yahoo.com.vn
================================

<font><font size="2" face="Arial"><font size="6"><font color="green">X&iacute; Nghiệp Xuất Khẩu C&agrave; Ph&ecirc; Li&ecirc;n Ninh</font></font><br /> <strong><font size="3">Địa chỉ: KM15+500 Th&ocirc;n Nhị Ch&acirc;u, X&atilde; Li&ecirc;n Ninh, Thanh Tr&igrave;, HN.<br /> </font></strong><font size="4">L&agrave; một trong c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tập Đo&agrave;n Th&aacute;i H&ograve;a tại HN một trong c&aacute;c DN c&oacute; kim ngạch xuất khẩu c&agrave; ph&ecirc; h&agrave;ng đầu việt nam. <br /> Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c để mở rộng thị trường nội địa với c&aacute;c mặt h&agrave;ng c&agrave; ph&ecirc; rang xay:<br /> 1 - C&agrave; ph&ecirc; pha phin c&aacute;c loại (SX h&agrave;ng theo mẫu v&agrave; gu của kh&aacute;ch h&agrave;ng)<br /> 2 - C&agrave; ph&ecirc; hạt rang chưa xay c&aacute;c loại.<br /> Nguy&ecirc;n liệu: 100% nguy&ecirc;n liệu đủ ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu đi Nhật, Mỹ, EU...<br /> B&aacute;n h&agrave;ng theo mẫu, gi&aacute; hợp l&yacute; nhất thị trường rang xay nội địa<br /> Chủng loại h&agrave;ng đa dạng đ&aacute;p ứng được nhu mọi cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> Mọi nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Mr Tường : </font><font size="4"><font color="black"><font color="magenta">0985.999.996</font> </font>(PKD) để được phục</font> <font size="4"> vụ. </font></font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top