Bán cá tra, cá mùi, cá tai tượng thương phẩm - Tp. Tân An, Long An

  • Thread starter Huỳnh Văn Hùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Văn Hùng
- Địa chỉ: Km số 6, Quốc lộ 62, ấp 1, xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
- Tel, Fax: 0913 958 108 ::: FaX
- email: myjune.ftu.45a@gmail.com
================================

<p>Qui c&aacute;ch c&aacute;:</p><p>1. C&aacute; tra:&nbsp;</p><p>Loại 1: 600 - 1000 gram/con; ước t&iacute;nh: 2000 kg</p><p>Loại 2: 500 -dưới 600 gram/con; ước t&iacute;nh: 300 kg</p><p>2. C&aacute; m&ugrave;i:</p><p>150 - 300 gram/con; ước t&iacute;nh: 500 kg</p><p>3. C&aacute; tai tượng:</p><p>300 - 600 gram/con; ước t&iacute;nh: 200 kg</p><p>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ch&agrave;o gi&aacute; trước 15 th&aacute;ng 8 năm 2010. <br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top