Bán các loại cây giống và hạt giống

  • Thread starter phan thị hồng lâm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phan thị hồng lâm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan thị hồng lâm
- Địa chỉ: 117A Nguyễn Lương Bằng Thanh Phố Buôn Ma Thuộ Tỉnh Đăk Lăk
- Tel, Fax: 0913400724 ::: FaX 05003862316
- email: pthonglam@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện nay vườn ươm của C&ocirc;ng Ty t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y v&agrave; hạt giống như sau</p><p>C&acirc;y C&agrave; ph&ecirc; giống gh&eacute;p , thực sinh , c&acirc;y Bơ gh&eacute;p , c&acirc;y Măc Ca , C&acirc;y Ca Cao gh&eacute;p v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y trồng rừng kh&aacute;c , nếu qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ tr&ecirc;n . hoặc điện thoại 05003862316 xin cảm on</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top