BÁN CÁC LOẠI CHIM TRĨ 7 MÀU, TRĨ KHOANG CỔ

#1
<p>MUA B&Aacute;N C&Aacute;C LOẠI CHIM TRĨ 7 MAU ĐỦ LỨA TUỖI. CUNG CẤP GIỐNG TRĨ KHOANG CỔ C&Oacute; GIẤY KIỂM L&Acirc;M</p><p>LH: 0903111252 CHIẾN.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGYÊN BÁCH CHIẾN
- Địa chỉ: THỊ XÃ SA ĐÉC ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 0903111252 - Fax:
- email: NGUYEN_BACHCHIEN!@YAHOO.COM
 

Top