Bán các loại chuối với số lượng lớn và lâu dài

  • Thread starter Trần Quốc Toản
  • Ngày gửi
T

Trần Quốc Toản

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Toản
- Địa chỉ: Số 10, đường 3 tháng 2, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0903215950
- email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>T&Igrave;M ĐỐI T&Aacute;C THU<br />MUA C&Aacute;C LOẠI CHUỐI<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Qu&ecirc; t&ocirc;i l&agrave; tỉnh C&agrave; Mau, v&ugrave;ng đất<br />c&oacute; thổ nhưỡng th&iacute;ch hợp với nhiều loại c&acirc;y chuối ăn tr&aacute;i, như chuối xi&ecirc;m, chuối<br />cau, chuối gi&agrave;, chuối hột,&hellip;Cũng v&igrave; v&ugrave;ng đất th&iacute;ch hợp đ&oacute; m&agrave; chất lượng chuối kh&aacute;<br />tốt v&agrave; số lượng kh&aacute; nhiều.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Xuất ph&aacute;t từ con em của tỉnh nh&agrave;,<br />với lợi thế tr&ecirc;n, t&ocirc;i muốn hợp đồng với c&aacute;c Cty, cơ sở, c&aacute; nh&acirc;n kinh doanh c&aacute;c<br />loại chuối.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Về ph&iacute;a ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng đảm<br />bảo việc cung ứng đ&uacute;ng c&aacute;c chủng loại chuối tr&ecirc;n cơ sở hợp đồng, v&agrave; tạo điều kiện<br />thuận lợi cho c&aacute;c b&ecirc;n tham gia v&agrave;o hợp đồng c&ugrave;ng ph&aacute;t triển theo hướng bền vững,<br />như vận chuyển, thời gian, gi&aacute; cả từng loại chuối theo thị trường,&hellip;<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Qu&yacute; Cty, cơ sở, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu,<br />quan t&acirc;m đến mua c&aacute;c loại chuối, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><span /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>Trần Quốc Toản<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">ĐT:<br />0903.215.950; Email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn;<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">NR: Số 220, Nguyễn<br />Tr&atilde;i, kh&oacute;m 2, F. 9, TP. C&agrave; Mau;<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">CQ: Số 10, đường<br />3 th&aacute;ng 2, Q. 10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal">Xin tr&acirc;n trọng./.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /></font>
 

huyquan

Nhà nông nghiệp dư
#2
bán chuối!

Phen này anh chuyển sang buôn chuối
Vừa bán vừa ăn chẳn(sợ) hết hàng!
mại dô đi bà con!up!up!:D
 
T

Trần Quốc Toản

Guest
#3
Cảm ơn!

Xin chào anh!
Anh có thể cho biết thông tin thêm, xin cảm ơn Anh, rất vui được làm quen với Anh, cũng như cùng hợp tác!
 
Top