Bán các loại hoa cao cấp, mới lạ

  • Thread starter Viện nghiên cứu Rau- Hoa Quả
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Viện nghiên cứu Rau- Hoa Quả

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Viện nghiên cứu Rau- Hoa Quả
- Địa chỉ: Trâu quỳ- Gia Lâm- Hà Nội
- Tel, Fax: 0438765625
- email: donghocaycanh@yahoo.com
================================

<p>Viện nghi&ecirc;n cứu Rau Quả c&oacute; b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ c&aacute;c loại hoa cao cấp mới lạ: lan hồ điệp, địa lan rủ, lily, đ&agrave;o m&atilde;n thi&ecirc;n hồng, Phượng l&ecirc;, mai v&agrave;ng thơm... do ch&iacute;nh Viện sản xuất hoặc hợp t&aacute;c với c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước sản xuất với số lượng lớn phục vụ tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n.</p><p>Tổ chức c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu đến tham quan hoặc mua ti&ecirc;u d&ugrave;ng, kinh doanh h&atilde;y li&ecirc;n hệ TS Đặng Văn Đ&ocirc;ng - Trưởng bộ m&ocirc;n hoa c&acirc;y cảnh- Viện nghi&ecirc;n cứu Rau quả ĐT&nbsp; 0438765625; 0913562265;&nbsp; Email <a href="mailto:donghoacaycanh@yahooo.com">donghoacaycanh@yahooo.com</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top