Bán các loài hoa dã yên thảo đẹp - siêu thị hoa cây cảnh

#1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Những gam m&agrave;u rực rỡ như t&iacute;m, xanh, trắng, v&agrave;ng, hồng... của lo&agrave;i hoa th&acirc;n cỏ, <a class="url" href="http://caycanhthanglong.vn/A59B2883/da-yen-thao.html"><span style="color: blue">d&atilde; y&ecirc;n thảo</span></a> điểm t&ocirc; cho ban c&ocirc;ng nh&agrave; bạn th&ecirc;m tươi tắn.<br /><img border="0" class="image" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/ChuyenSan/Gianhoahangrao/da-yen-thao-tren-ban-cong-ruc-ro-2.jpg" /><br />Trồng d&atilde; y&ecirc;n thảo cho ban c&ocirc;ng rực rỡ,dạ yến thảo, dịch vụ c&acirc;y cảnh, c&acirc;y cảnh nội thất, <a class="url" href="http://caycanhthanglong.vn/"><span style="color: blue">c&acirc;y cảnh</span></a>, dụng cụ vườn, <a class="url" href="http://vuontrenmai.vn/"><span style="color: blue">vườn tr&ecirc;n m&aacute;i</span></a><br />Nếu ai y&ecirc;u th&iacute;ch những chậu c&acirc;y b&eacute; xinh trồng trong vườn nh&agrave;, trước hi&ecirc;n hay tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng đều rất ấn tượng với lo&agrave;i hoa đẹp nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; thanh tho&aacute;t n&agrave;y.<br /><img border="0" class="image" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/ChuyenSan/Gianhoahangrao/da-yen-thao-tren-ban-cong-ruc-ro-3.jpg" /><br /><br />D&atilde; y&ecirc;n thảo l&agrave; lo&agrave;i c&acirc;y th&acirc;n cỏ, thường được trồng trong chậu nhỏ để trang tr&iacute;. D&atilde; y&ecirc;n thảo c&oacute; 2 loại: D&atilde; y&ecirc;n thảo k&eacute;p l&agrave; c&acirc;y th&acirc;n leo thường được trồng ở h&agrave;ng r&agrave;o, D&atilde; y&ecirc;n thảo đơn l&agrave; c&acirc;y bụi, c&oacute; nhiều hoa rất dễ trồng n&ecirc;n được chọn trang tr&iacute; cho ban c&ocirc;ng, hi&ecirc;n nh&agrave;...<br /><img border="0" class="image" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/ChuyenSan/Gianhoahangrao/da-yen-thao-tren-ban-cong-ruc-ro-4.jpg" /><br /><br /><img border="0" class="image" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/ChuyenSan/Gianhoahangrao/da-yen-thao-tren-ban-cong-ruc-ro-6.jpg" /><br />Với những ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; ưu thế về diện t&iacute;ch, bạn sẽ d&agrave;nh khoảng s&acirc;n vườn rộng r&atilde;i để tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng gian tươi m&aacute;t gi&uacute;p thư gi&atilde;n t&acirc;m hồn. Tuy nhi&ecirc;n, với những ng&ocirc;i nh&agrave; phố, nh&agrave; chung cư, bạn lại cần kh&eacute;o l&eacute;o xử l&yacute; v&agrave;i m&eacute;t vu&ocirc;ng tr&ecirc;n s&acirc;n thượng, g&oacute;c ban c&ocirc;ng để tạo n&ecirc;n &quot;phong cảnh&quot; đẹp gi&uacute;p căn nh&agrave; của bạn th&ecirc;m sức sống. Những chậu hoa D&atilde; y&ecirc;n thảo đua nhau khoe sắc tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng gi&uacute;p bạn cảm nhận được vẻ đẹp l&atilde;ng mạn v&agrave; ngọt ng&agrave;o khi sống trong tổ ấm của m&igrave;nh.<br /><br />Nếu bạn y&ecirc;u th&iacute;ch lo&agrave;i hoa th&acirc;n cỏ n&agrave;y, bạn c&oacute; thể mua hạt giống về trồng hoặc mua cả kh&oacute;m hoa t&ugrave;y th&iacute;ch. Bạn c&oacute; thể gieo hạt v&agrave; trồng lu&ocirc;n trong chậu, lưu &yacute; n&ecirc;n chọn loại chậu c&oacute; k&iacute;ch thước lớn một ch&uacute;t để c&acirc;y c&oacute; thể ph&aacute;t triển tốt nhất. Khi gieo hạt, bạn n&ecirc;n chọn đất xốp, ẩm, nhẹ, rắc hạt l&ecirc;n bề mặt của đất, phun sương, để chỗ c&oacute; nắng, sau v&agrave;i ng&agrave;y c&acirc;y sẽ nảy mầm. Nếu bạn mua c&acirc;y hoa, bạn h&atilde;y thay đất v&agrave; b&oacute;n ph&acirc;n cho c&acirc;y trước khi treo ngo&agrave;i ban c&ocirc;ng.<br /><br /><br />D&atilde; y&ecirc;n thảo l&agrave; lo&agrave;i hoa rất dễ trồng, dễ sống nhưng cũng rất dễ bị lụi t&agrave;n nếu kh&ocirc;ng được chăm s&oacute;c cẩn thận. Bạn h&atilde;y cắt th&acirc;n khoảng 15 cm t&iacute;nh từ cuống hoa khi thấy c&aacute;c c&agrave;nh lan d&agrave;i, mọc kh&ocirc;ng đều, x&ocirc; lệch v&agrave;o giữa m&ugrave;a hoa. D&atilde; y&ecirc;n thảo l&agrave; lo&agrave;i c&acirc;y ưa s&aacute;ng. Tưới nước thường xuy&ecirc;n v&agrave; vừa phải, kh&ocirc;ng nhiều qu&aacute; nhưng cũng kh&ocirc;ng để đất kh&ocirc; qu&aacute;. Hoa khỏe mạnh, cứng c&aacute;p, li&ecirc;n tục nở th&ecirc;m nhiều hoa mới trong thời gian trung b&igrave;nh l&agrave; 3 &ndash; 4 th&aacute;ng. Hoa mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng, rất th&iacute;ch hợp trồng tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng, t&aacute;n hoa c&oacute; thể rủ xuống từ 40cm.<br /><br /><br />Mỗi s&aacute;ng trước khi đi l&agrave;m, bạn n&ecirc;n tươi c&acirc;y, nhặt l&aacute; kh&ocirc;, h&eacute;o v&igrave; để l&acirc;u sẽ dễ khiến c&acirc;y bị &uacute;ng. Khi trồng c&acirc;y, bạn cũng n&ecirc;n quan t&acirc;m một ch&uacute;t đến thời tiết trong ng&agrave;y, nếu trời nắng to hoặc mưa to, bạn n&ecirc;n &quot;di dời&quot; c&acirc;y v&agrave;o trong nh&agrave; để đảm bảo c&acirc;y v&agrave; hoa được tốt tươi l&acirc;u hơn.<br />(b&agrave;i viết gốc: <a class="url" href="http://caycanhthanglong.vn/A18B6923/trong-da-yen-thao-cho-ban-cong-ruc-ro.html">Trồng d&atilde; y&ecirc;n thảo cho ban c&ocirc;ng rực rỡ</a>)<br /><br />C&Ocirc;NG TY CP VƯỜN Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG <br />ĐT: (04)632.87.450 - (04)632.87463 <br />DĐ: 0988.77.46.77<br />Địa chỉ: Khu thể thao Bộ C&ocirc;ng an - Nguyễn xiển - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội (Ch&acirc;n cầu vượt Linh Đ&agrave;m, xem bản đồ cụ thể <a class="url" href="http://maps.google.com/maps/place?cid=6193364134021811816&amp;q=c%C3%A2y+c%E1%BA%A3nh+h%C3%A0+n%E1%BB%99i&amp;hl=vi&amp;ved=0CIEBEPoLMAU&amp;sa=X&amp;ei=RzrwTp3CHKb4mAXQpYX8Cg&amp;sig2=uRJrHhvqvLuScXsi-e3Lpwhttp://maps.google.com/maps/place?cid=6193364134021811816&amp;q=c%C3%A2y+c%E1%BA%A3nh+h%C3%A0+n%E1%BB%99i&amp;hl=vi&amp;ved=0CIEBEPoLMAU&amp;sa=X&amp;ei=RzrwTp3CHKb4mAXQpYX8Cg&amp;sig2=uRJrHhvqvLuScXsi-e3Lpw"><span style="color: blue">tại đ&acirc;y</span></a>) <br />Email: Caycanhthanglongvn@gmail.com, Dongphuong@caycanhthanglong.vn <br />Tổng đ&agrave;i tư vấn sinh vật cảnh: 1900.58.88.03 <br />Website: http://caycanhthanglong.vn/ , http://vuontrenmai.vn/ <br />Forum: http://bonsaiforum.vn/<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dili_gofri
- Địa chỉ: Vườn cảnh: Liên hợp thể thao Bộ Công an - Khuất Duy Tiến Văn phòng: Huỳnh Cung - Tam Hiệp - Thanh Trì - HN
- Điện thoại: 0463287450 - Fax:
- email: vuontrenmai@gmail.com
 

Top