Bán các loại máy hái chè , máy cắt cỏ , máy cưa xăng liên hệ mr vinh 0989780091 bình

lamvanvinh

Lữ khách
#1
TT


Tên sản phẩm


Loại sản phẩm


Xuất xứ


Đơn giá ( VNĐ)

1


Cưa xăng 365


Loại 1 không lam xích


China


3,451,000

2


Cưa xăng 365


Loại 2 không lam xích


China


3,105,000

3


Cưa xăng 5900 Huqscvarna


Cót dật trợ lực


China


1,904,000

( không lam xích )

4


Cưa xăng 5900 chanfeng


Cót dật trợ lực


China


1,785,000

( không lam xích)


0

5


Cưa xăng Komat550


Không lam xích


China


1,844,500

0

6


Cưa xăng G650


Không lam xích


China


1,844,500

7


Cưa xăng 5900 Haruisi


Không lam xích


China


1,904,000

8


Cưa xăng 365


Loại 1 có lam xích


China


3,927,000

9


Cưa xăng 365


Loại 2 có lam xích


China


3,689,000

10


Cưa xăng 5900 Huqscvarna


Cót dật trợ lực


China


2,142,000
( có lam xích )


0

11


Cưa xăng 5900 chanfeng


Cót dật trợ lực


China


2,082,500

(có lam xích)


0
0

12


Cưa xăng Komat550


có lam xích


China


2,082,500

0

13


Cưa xăng G650


có lam xích


China


2,082,500

14


Cưa xăng 5900 Haruisi


có lam xích


China


2,142,000
0

15


Lam trượt Huqscvarna 90cm


Không xích 3/8


China


737,800

16


Lam trượt Huqscvarna 80cm


Xích 3/8 , 46 mắt


China


630,700

17


Lam trượt Huqscvarna 70cm


Xích 3/8 , 42 mắt


China


583,100

18


Lam trượt Komat 70cm


Xích 3/8 , 42 mắt


China


535,500

19


Lam trượt Komat 60cm


Xích 3/8 , 38 mắt


China


476,000

20


Lam sao rẻ Komat 60cm


Xích 3/8 , 38 mắt


China


154,700

BẢNG BÁO GIÁ MÁY HÁI CHÈ


0

STT


Tên sản phẩm


Loại sản phẩm


Xuất xứ


#VALUE!

1


Máy hái chè HONDA GX25


4 kỳ 25cc


Japan Thái


12,911,500

2


Máy hái chè HONDA GX35


4 kỳ 35cc


Japan Thái


13,030,500

3


Máy hái chè HONDA GX25


2 kỳ 25cc


China


4,641,000

4


Máy hái chè HONDA GX35


4 kỳ 35cc


china


5,950,000

5


Máy hái chè SITAKE 4C-60


2 kỳ 25cc


China


4,403,000

6


Máy hái chè SITAKE 4C-60


ống gió trắng


China


4,403,000
0

1


Máy cắt cỏ shap T26


2 kỳ 25cc


Liên doanh


1,785,000

2


Máy cắt cỏ shap T330


2 kỳ 33cc


Liên doanh


1,904,000

3


Máy cắt cỏ shap T328


2 kỳ 33cc


Liên doanh


1,904,000

4


Máy cắt cỏ shap


4 kỳ 40cc


Liên doanh


3,451,000

5


Máy cắt cỏ T26


2 kỳ 25cc


China


1,666,000

6


Máy cắt cỏ T330


2 kỳ 33cc


China


1,785,000

7


Máy cắt cỏ T328


2 kỳ 33cc


China


1,190,000

8


Máy cắt cỏ T139


4 kỳ 40cc


China


2,380,000

9


Máy cắt cỏ T411


2 kỳ 40cc


China


1,190,000

10


Máy cắt cỏ T200


2 kỳ


China


1,785,000
0

11


Máy phun thuốc FSYLAND


2 kỳ 25cc


China


1,725,500

12


Máy phun thuốc TuCo


2 kỳ 25cc


China


1,725,500

13


Máy phun thuốc Delta


2 kỳ 25cc


China


1,725,500

14


Máy phun thuốc Yamata


2 kỳ 25cc


China


1,725,500

15


Máy phun thuốc TuCo bơm đồng


2 kỳ 25cc


China


1,904,000

16


Máy phun thuốc HONDA GX25


4 kỳ 25cc


Thái Lan


5,474,000

17


Máy phun thuốc HONDA GX35


4 kỳ 35cc


China


5,593,000

18


Máy phun thuốc TuCo


4 kỳ


China


3,213,000

19


Máy phun thuốc Panda


4 kỳ


China


3,213,000
 

vuhongthai

Lữ khách
#2
máy hái chè

đă ng c sao khô ng thấ y hì nh ả nh. bạ n có bá n vậ t tư linh kiệ n má y há i chè kg. mà bạ n bá n ở đâ u vậ y có gâần tphcm kg