bán các loại máy móc, thiết bị, phụ gia chế biến thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter phan thi duy my
  • Ngày gửi
P

phan thi duy my

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH TB-CN Khải Minh
- Địa chỉ: 23 đường 320 Bông Sao phường 5, Quận 8, TPHCM
- Tel, Fax: 08 39819320::: FaX 08 62635881
- email: info@khaiminh-industrial.com
================================

<p>c&ocirc;ng ty Khải Minh ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c thiết bị d&ugrave;ng trong chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i như: m&aacute;y nghiền, m&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n, m&aacute;y &eacute;p đ&ugrave;n...c&aacute;c loại phụ gia chế biến thức ănc hăn nu&ocirc;i như:MCP v&agrave; DCP</p><p>chất lượng tốt , gi&aacute; cạnh tranh.uy t&iacute;n chất lượng.</p><p>xem th&ecirc;m th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n website: http://www.khaiminh-industrial.com</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tácTop