Bán cám gạo trích ly, bã cải, bắp hạt (Ấn Độ), lúa mì, ĐDGS

  • Thread starter Ms. Thanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Ms. Thanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms. Thanh
- Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Dốc 47, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0983 076246
- email: ngthanh.sales@gmail.com
================================

<p>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; SỐ LƯỢNG LỚN C&Aacute;C NGUY&Ecirc;N LIỆU TH&Ocirc; THỰC VẬT MỚI NHẬP VỀ :&nbsp;C&Aacute;M GẠO TR&Iacute;CH LY, B&Atilde; CẢI, BẮP HẠT (ẤN ĐỘ) GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG, UY T&Iacute;N V&Agrave; CHẤT LƯỢNG. </p><p>NGO&Agrave;I RA, TRONG TH&Aacute;NG 8 CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; L&Uacute;A M&Igrave; (MOLDOVA), ĐDGS (MỸ), C&Aacute;M M&Igrave; VI&Ecirc;N (TANZANIA). </p><p>XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ : MS. THANH 0983 076246 ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT NHẤT.</p><p>TR&Acirc;N TRỌNG K&Iacute;NH CH&Agrave;O, </p><p>THANKS.</p><p>Ms. Thanh (0983 076 246)</p><p><a href="mailto:ngthanh.sales@gmail.com">ngthanh.sales@gmail.com</a></p><p>Skype : msthanhvinimac</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top