Bán cám gạo trích ly, thương hiệu Cám Vàng, Kim Trư

  • Thread starter khaleminh
  • Ngày gửi
K

khaleminh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hưng Phú 1, P. Tân Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
- Tel, Fax: 07103 917 111 ::: FaX 07103 917 333
- email: le.minh.kha@wilmar.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, Wilmar Agro Việt Nam, c&oacute; trụ sở tại Cần Thơ. C&ocirc;ng ty hoạt động tr&ecirc;n lĩnh vực thu mua c&aacute;m tươi mới từ c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y xay x&aacute;t, l&agrave;m ổn định chất lượng, tr&iacute;ch ly dầu, b&aacute;n dầu c&aacute;m gạo v&agrave; sản phẩm c&aacute;m gạo tr&iacute;ch ly mang thương hiệu C&aacute;m V&agrave;ng, Kim Trư.</p><p>C&aacute;m V&agrave;ng, Kim Trư với trữ lượng cao, chất lượng ổn định, thời gian tồn trữ l&acirc;u, k&ecirc;nh ph&acirc;n phối rộng khắp từ Nam ra Bắc.</p><p>Li&ecirc;n hệ xin b&aacute;o gi&aacute;, mua h&agrave;ng:</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam</p><p>KCN Hưng Ph&uacute; 1, P. T&acirc;n Ph&uacute;, Q. C&aacute;i Răng, TP. Cần Thơ</p><p>Tel: 07103 917 111&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 07103 917 333</p><p>E-mail: le.minh.kha@wilmar.com.vn<br /></p>
 

Top