bán cặp gà đông tão

  • Thread starter tranhoangtu1987
  • Ngày gửi
T

tranhoangtu1987

Lữ khách
#1
mình cần bán cặp gà DT này
gà trống 2 ký rồi,đang tập gáy e e
gà mái 1 ký 6
pac nào có ý định mua thì cứ tham khảo chất lương gà và giá cã cũa nhửng người bán khác nhé
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071631_08072011068.jpg&hash=8ab26bc7575be77e20652b04613f3c2a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071656_08072011069.jpg&hash=90fe420e9048be9b4868986178088a25

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071723_08072011070.jpg&hash=438db3a52361648b8ba89141ea4d14fb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071747_08072011071.jpg&hash=55e7668214850d4ffb1453279d97d85b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071801_08072011072.jpg&hash=e665f68726f0e1590ba05b4cb29b5f2e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071812_08072011073.jpg&hash=90eaf224377103047793bcb1d0056da1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071826_08072011074.jpg&hash=710e3d118a0d66f661e96efce7be3d7d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071838_08072011075.jpg&hash=ef8e1555a803c55cbd7eaec9ef0b71bf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071853_08072011076.jpg&hash=420e80a256ac3dfe215dfca510832dc0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071908_08072011077.jpg&hash=825b96745938a1ea83071bde778c722b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071921_08072011078.jpg&hash=6b3a62bf7b6e4201fe5a62690383b130

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071935_08072011079.jpg&hash=ba14773d8243065e57b6d1d963fa929c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071950_08072011080.jpg&hash=8e6e0eb111425f14012ca579acadb0c6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072009_08072011081.jpg&hash=4d418a7b338e42b3552771fb71029420

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072041_08072011082.jpg&hash=d5e49c995af1d8b861217064bb26be1b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072100_08072011084.jpg&hash=1ecfa2e0479407535a2368063abfdeb6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072118_08072011086.jpg&hash=df7f6b19eee57a8f5aadcfeb86c45473

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072132_08072011087.jpg&hash=e549c2f226349f5e7b03860d093fc7e9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072145_08072011090.jpg&hash=9aafc51cd8b0e50f9b36925f297ea3f6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072158_08072011096.jpg&hash=88d59aba2203580bc6f895cafb282a35

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072216_08072011097.jpg&hash=48f31af5f20fa32b9481b053fcf8de55

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072235_08072011098.jpg&hash=2776d14c759cb09fb273c44215b4929e

giá cặp gà là 2 triệu 500
mình ỡ xả mương mán,hàm thuận nam,tỉnh bình thuận
các pac có thể đến tận nơi xem gà hoặc mình ship bằng xe khác bắc-nam cũng dc
SDT cũa mỉnh 0978089804
yahoo anhseyeuem5416
 

T

tratuanbinh

Lữ khách
#2
gà đẹp

hình này thấy lâu rồi mà, đang chấm con này hôm rài, xa quá pác ơi, gà này rặc không mang vào bình dương thì tốt wa ngay bigc đó
mình cần bán cặp gà DT này
gà trống 2 ký rồi,đang tập gáy e e
gà mái 1 ký 6
pac nào có ý định mua thì cứ tham khảo chất lương gà và giá cã cũa nhửng người bán khác nhé
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071631_08072011068.jpg&hash=8ab26bc7575be77e20652b04613f3c2a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071656_08072011069.jpg&hash=90fe420e9048be9b4868986178088a25

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071723_08072011070.jpg&hash=438db3a52361648b8ba89141ea4d14fb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071747_08072011071.jpg&hash=55e7668214850d4ffb1453279d97d85b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071801_08072011072.jpg&hash=e665f68726f0e1590ba05b4cb29b5f2e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071812_08072011073.jpg&hash=90eaf224377103047793bcb1d0056da1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071826_08072011074.jpg&hash=710e3d118a0d66f661e96efce7be3d7d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071838_08072011075.jpg&hash=ef8e1555a803c55cbd7eaec9ef0b71bf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071853_08072011076.jpg&hash=420e80a256ac3dfe215dfca510832dc0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071908_08072011077.jpg&hash=825b96745938a1ea83071bde778c722b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071921_08072011078.jpg&hash=6b3a62bf7b6e4201fe5a62690383b130

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071935_08072011079.jpg&hash=ba14773d8243065e57b6d1d963fa929c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-071950_08072011080.jpg&hash=8e6e0eb111425f14012ca579acadb0c6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072009_08072011081.jpg&hash=4d418a7b338e42b3552771fb71029420

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072041_08072011082.jpg&hash=d5e49c995af1d8b861217064bb26be1b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072100_08072011084.jpg&hash=1ecfa2e0479407535a2368063abfdeb6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072118_08072011086.jpg&hash=df7f6b19eee57a8f5aadcfeb86c45473

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072132_08072011087.jpg&hash=e549c2f226349f5e7b03860d093fc7e9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072145_08072011090.jpg&hash=9aafc51cd8b0e50f9b36925f297ea3f6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072158_08072011096.jpg&hash=88d59aba2203580bc6f895cafb282a35

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072216_08072011097.jpg&hash=48f31af5f20fa32b9481b053fcf8de55

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20110801%2F07%2Fo%2Fanhso-072235_08072011098.jpg&hash=2776d14c759cb09fb273c44215b4929e

giá cặp gà là 2 triệu 500
mình ỡ xả mương mán,hàm thuận nam,tỉnh bình thuận
các pac có thể đến tận nơi xem gà hoặc mình ship bằng xe khác bắc-nam cũng dc
SDT cũa mỉnh 0978089804
yahoo anhseyeuem5416
 
T

tranhoangtu1987

Lữ khách
#3
xin cam đoan với mấy bác gà này của em chứ ko phãi lấy hình trên mạng vớ vẫn đâu nhé,bác nào có ý định mua thì cứ tới trực tiếp xem gà hoặc mình có thể ship bằng xe khách bắc-nam
0978089804
yahoo anhseyeuem5416
thank mấy pac đã quan tâm

--------

oppppppppppppppppppppppppp:lol:
 
Last edited:
T

tratuanbinh

Lữ khách
#6
ngại vụ vận chuyển

xin cam đoan với mấy bác gà này của em chứ ko phãi lấy hình trên mạng vớ vẫn đâu nhé,bác nào có ý định mua thì cứ tới trực tiếp xem gà hoặc mình có thể ship bằng xe khách bắc-nam
0978089804
yahoo anhseyeuem5416
thank mấy pac đã quan tâm

--------

oppppppppppppppppppppppppp:lol:
nếu pác ở gần thì ok, tiền trao cháo múc, còn xa không xem gà được nên ngại mua wá
 
T

tranhoangtu1987

Lữ khách
#7
bác nào ỡ gần thì đừng ngại ngùng gì mà cứ đến xem gà hoặc nhở bạn bè,người thân gì gần chỗ tui cũng dc
 
N

nghiacmag

Nhà nông nghiệp dư
#8
Ngà bác sớm biết gáy quá vậy ? gà mình 2kg4 mà chưa biết gáy gì hết. gà bác nuoi được mấy tháng rồi ?
 
T

tranhoangtu1987

Lữ khách
#9
rất vui được giao lưu với các bác có củng sở thích nuôi gà đông tão
gà của mình gần 4 tháng rồi bác
gà gáy sớm hay trễ là tuỳ con gà và tuỳ điều kiện nuôi bác à
nhà mình nông thôn nên đất rộng,gà thả đi tự nhiên
 

Đối tácTop