BÁN CÂY BƯỞI DIỄN ,BƯỞI ĐƯỜNG QUẾ DƯƠNG

  • Thread starter nhuthanh1606
  • Ngày gửi
nhuthanh1606

nhuthanh1606

Lữ khách
#1
<p>b&aacute;n giống c&acirc;y bưởi diễn ; c&oacute; nhiều loại từ c&agrave;nh triết đến c&acirc;y c&oacute; thể thu hoạch quả lu&ocirc;n</p> <p>Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; giống bưởi đường Quế Dương một gốc c&oacute; thệ thu hoạch 400 -500 quả bưởi m&agrave; lại kh&ocirc;ng mất c&ocirc;ng chăm s&oacute;c v&agrave; đ&aacute;nh thuốc s&acirc;u ,c&aacute;c bạn c&oacute; thể l&ecirc;n trang&nbsp; google t&igrave;m theo t&ecirc;n &quot; BƯỞI QUẾ DƯƠNG&quot; để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về giống bưởi </p> <p>ch&uacute;ng T&ocirc;i nhận trồng c&acirc;y tại vườn</p> li&ecirc;n hệ ;0942341166<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cssx ang đôn chậu cây cảnh Nam Thành
- Địa chỉ: Hoài Đức
- Điện thoại: 0942341166 - Fax:
- email: nhuthanh1606@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop