Bán cây cảnh trồng công trình, bóng mát 0909029962

  • Thread starter khu_vuonxanh
  • Ngày gửi
K

khu_vuonxanh

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div><span style="font-family: times new roman"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: darkgreen"><span style="font-size: xx-large">Cơ Sở C&acirc;y Kiểng VƯỜN XANH<br /></span></span></strong><br /><br /> Ch&agrave;o b&aacute;n tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y trồng c&ocirc;ng tr&igrave;nh gi&aacute; rẽ<br /> Hiện tại ở vườn c&oacute; rất nhiều loại c&acirc;y cổ thụ mới lạ<br /> xin giới thiệu c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng m&ocirc;t số loại c&acirc;y trồng lấy gỗ, lẫn lấy b&oacute;ng m&aacute;t đang rất chuộng đ&oacute; l&agrave; <span style="color: darkgreen"><strong>c&acirc;y v&aacute;ng hương</strong></span><br /><br /><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/nrj1305872198.jpg" /><br /><br /><br /> ho&agrave;nh c&acirc;y 30-40cm <span style="color: red"><strong>gi&aacute; 600.000đ/c&acirc;y</strong></span><br /> ho&agrave;nh c&acirc;y 40-50cm<strong><span style="color: red"> gi&aacute; 800.000đ/c&acirc;y</span></strong><br /> ho&agrave;nh c&acirc;y 50-60cm <span style="color: red"><strong>gi&aacute; 1.000.000đ/c&acirc;y</strong></span><br /> ho&agrave;nh c&acirc;y 60-70cm <span style="color: red"><strong>gi&aacute; 1.500.000đ/c&acirc;y</strong></span><br /> ho&agrave;nh c&acirc;y 70-80cm <span style="color: red"><strong>gi&aacute; 2.000.000đ/c&acirc;y</strong></span><br /> ho&agrave;nh c&acirc;y 90-100cm <span style="color: red"><strong>gi&aacute; 3.000.000đ/c&acirc;y<br /></strong></span><br /> Ngo&agrave;i ra c&ograve;n một số c&acirc;y như :<br /><span style="color: green"><strong>c&acirc;y Thốt Nốt</strong></span> ho&agrave;nh 200cm , cao 3m <span style="color: red"><strong>gi&aacute; 10 triệu/ c&acirc;y</strong></span><br /><span style="color: green"><strong>c&acirc;y xanh </strong></span>ho&agrave;nh 150 cm <span style="color: red"><strong>gi&aacute; 5 triệu/c&acirc;y<br /></strong></span><br /><span style="color: darkred"><strong>Gi&aacute; tr&ecirc;n chưa bao gồm thuế VAT<br /> Miễn ph&iacute; vận chuyển c&acirc;y đến nh&agrave; tận nơi</strong></span><br /><br /><strong><span style="color: blue">Mọi Chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong><br /><span style="color: sienna"><strong><span style="font-size: x-large">ĐC: QL13,gần ng&atilde; tư h&ograve;a l&acirc;n, x&atilde; thuận giao, huyện thuận an, B&igrave;nh Dương</span></strong></span><br /><strong><span style="color: red"><span style="font-size: x-large">0908.220.949 gặp Li&ecirc;n</span></span></strong> </span></span></div></div> </div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn kim Vy
- Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
- Tel, Fax: 0908220949 ::: FaX
- email: fami
 

Top