BÁN CÂY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG PHỐ VÀ CÂY TRỒNG RỪNG CÁC LOAI

  • Thread starter van_hoang
  • Ngày gửi
V

van_hoang

Lữ khách
#1
<p>nh&agrave; l&agrave;m vườn, nhận trồng rừng, trồng c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường phố, đủ c&aacute;c chủng loại; cung cấp cấp c&acirc;y cho c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu, gi&aacute; cả cạnh tranh</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hoàng
- Địa chỉ: Trảng Bom
- Điện thoại: 0977470774 - Fax: 0937526839
- email: bacquai2000@yahoo.com
 

V

van_hoang

Lữ khách
#10
nhà làm vườn, có các loại cây: sao, dầu, bàng đài loan, bằng lăng, phượng vỹ, long não, osaka, hoàng nam, tha la, chuông vàng. đủ các loại kích cỡ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F771254.jpg&hash=8d64b42dc898077ff77787214cf0f2c6

CÂY LONG NÃO: D>=6CM, H>=3M
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F771251.jpg&hash=29d24c2a3d97b22a890e827fd55659db

CÂY SAO ĐEN: D>=6CM, H>=3M
 
V

van_hoang

Lữ khách
#12
cung cấp các loại cây công trình, cây trồng rừng các loại, mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp
 

Đối tácTop