bán cây diệp hạ châu(cây chó đẻ)

  • Thread starter nguyen van hoi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen van hoi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen van hoi
- Địa chỉ: quang bình
- Tel, Fax: 0918141119 ::: FaX
- email: cthcm123@yahoo.com
================================

<font size="4">&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y diệp hạ ch&acirc;u</font> <font size="4">c&ograve;n gọi l&agrave; (c&acirc;y ch&oacute; đẻ) d&ugrave;ng đặc trị bệnh gan</font>. <font size="4">vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty dược, v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ đt:0918141119 gập a-hợi hoặc imail: cthcm123@yahoo.com xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm on!</font><br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top