Bán cây duối cổ thụ đường kính 70-80cm,

  • Thread starter Trần Trung Chính
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Trung Chính

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Trung Chính
- Địa chỉ: 0988741625
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: chinhslc@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay m&igrave;nh đang c&oacute; 4 c&acirc;y duối cổ thụ (Kh&ocirc;ng biết c&oacute; từ bao giờ) đường k&iacute;nh 70-80cm, C&acirc;y được trồng trong vườn nay muốn b&aacute;n để x&acirc;y nh&agrave;, Nếu ai c&oacute; nhu cầu PM m&igrave;nh</p><p>&nbsp;Mr Ch&iacute;nh</p><p>&nbsp;0988741625/ 0913741625</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop