Bán cây gió bầu 10 năm tuổi

  • Thread starter cao thai anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cao thai anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cao thai anh
- Địa chỉ: huyện Krong Bông, đăklak
- Tel, Fax: 0905606252 ::: FaX
- email: joscaoanh@gmail.com
================================

V&igrave; cần diện t&iacute;ch đất n&ecirc;n t&ocirc;i muốn b&aacute;n 50 c&acirc;y gi&oacute; bầu khoảng 10 năm tuổi. c&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; tạo trầm. ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ anh 0905606252 ( <a href="mailto:joscaoanh@gmail.co">joscaoanh@gmail.co</a>m)
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top