Bán cây giống: Chuối giống, gừng giống, mè giộng, đậu giống....

hovi117

Lữ khách
#1
Bán cây giống: Chuối giống, gừng giống, mè giộng, đậu giống....

I. Bán Cây chuối giống - 0909087712 (Vi)

- Cây cao 20cm trở lên

- Không sâu bệnh, có sức phát triển tốt, sinh trường bình thường.

- Lá: 4-6 lá

II. Bán Cây Gừng Trâu giống – 0909087712 (Vi)

Gồm các loại gừng trâu, gừng lai, gừng dé, gừng ta,…

Số lượng lớn

Gừng có vị thơm ,cay ,ít xơ ,nhánh nhỏ .

Trọng lượng từ 60-100 gram/củ , 100- 200 gram/ củ, 250 gram trở lên

Quy cách đóng bao :20 kg/bao

Loại bao bao lưới: PP

Sản phẩm không chỉ có mặt ở thị trường trong nước mà xuất khẩu sang các nước Thái Lan ,Trung Quốc ,Singapor , Nhật Bản,Bănglades v.v.v...với chất lượng vượt trội so với các nơi khác.

III. Bán HẠT GIỐNG ĐỖ TƯƠNG(ĐẬU NÀNH) – 0909087712 (Vi)

Hạt giống đậu tương (đậu nành) với số lượng lớn.

DT: 12

Cây cao 35 – 40 cm

Thời gian sinh trưởng 70 – 75 ngày

Năng suất đạt 2 – 3 tấn/ heta.

IV. Hạt giống mè đen – 0909087712 (Vi)

Tinh dầu: 48%


Bán các loại cây giống: Chuối giống, gừng giống, mè giộng, đậu giống....

I. Bán Cây chuối giống - 0909087712 (Vi)

- Cây cao 20cm trở lên

- Không sâu bệnh, có sức phát triển tốt, sinh trường bình thường.

- Lá: 4-6 lá

II. Bán Cây Gừng Trâu giống – 0909087712 (Vi)

Gồm các loại gừng trâu, gừng lai, gừng dé, gừng ta,…

Số lượng lớn

Gừng có vị thơm ,cay ,ít xơ ,nhánh nhỏ .

Trọng lượng từ 60-100 gram/củ , 100- 200 gram/ củ, 250 gram trở lên

Quy cách đóng bao :20 kg/bao

Loại bao bao lưới: PP

Sản phẩm không chỉ có mặt ở thị trường trong nước mà xuất khẩu sang các nước Thái Lan ,Trung Quốc ,Singapor , Nhật Bản,Bănglades v.v.v...với chất lượng vượt trội so với các nơi khác.

III. Bán HẠT GIỐNG ĐỖ TƯƠNG(ĐẬU NÀNH) – 0909087712 (Vi)

Hạt giống đậu tương (đậu nành) với số lượng lớn.

DT: 12

Cây cao 35 – 40 cm

Thời gian sinh trưởng 70 – 75 ngày

Năng suất đạt 2 – 3 tấn/ heta.

IV. Hạt giống mè đen – 0909087712 (Vi)

Tinh dầu: 48%

DI ĐỘNG 09097712 – 0963795836